Уважаеми членове на АБМД,
Учтиво молим за Вашата подкрепа при разпространението на проучването до фирми-производители на текстил до приключването на проучването на 3 ноември 2023 г. Анкетата е кратка и е налична на български ТУК.

Днес практиките за закупуване са в основата на неравностойните отношения купувач-доставчик и пречат на способността на работниците и ръководството на текстилните и обувните фабриките да подобряват условията на труд в тях чрез социален диалог. Показателят за практиките за закупуване на TIWW разглежда как да се използва обратната връзка на доставчиците, за да се стимулира положителното развитие в търговските отношения в индустрията, които са от решаващо значение за реализирането както на социални, така и на екологични цели. Чрез 15 прости въпроса производителите оценяват партньорите на марката напълно анонимно, отнемайки само 5-10 минути от времето им. Резултатите от миналата година подчертаха минималния напредък в индустрията и необходимостта от по-силно сътрудничество за постигане на по-голямо въздействие. Колкото повече данни се събират с всеки цикъл на проучването, толкова по-стабилен ще бъде резултатът за индустрията и толкова по-добре можем да измерваме и проследяваме промените в нея.

Учтиво молим за Вашата подкрепа при разпространението на проучването във Вашата мрежа от производители. Вашето популяризиране на проучването може значително да подобри обхвата и въздействието на тази инициатива. Вярваме, че участието на Вашата асоциация допълнително ще насърчи други производители да се включат в това важно начинание.

За да улесня процеса на разпространение, прикачих листовка с покана към доставчиците, която можете да използвате, когато се свързвате с тях. Също така съм на разположение да отговоря на всякакви въпроси или да предоставя допълнителна информация.

Благодарим ви, че разгледахте нашата молба и очакваме с нетърпение възможността да работим заедно, за да създадем по-устойчива и етична индустрия.
Учтиво молим за Вашата подкрепа при разпространението на проучването до фирми-производители на текстил до приключването на проучването на 3 ноември 2023 г. Анкетата е кратка и е налична на български ТУК.

Днес практиките за закупуване са в основата на неравностойните отношения купувач-доставчик и пречат на способността на работниците и ръководството на текстилните и обувните фабриките да подобряват условията на труд в тях чрез социален диалог. Показателят за практиките за закупуване на TIWW разглежда как да се използва обратната връзка на доставчиците, за да се стимулира положителното развитие в търговските отношения в индустрията, които са от решаващо значение за реализирането както на социални, така и на екологични цели. Чрез 15 прости въпроса производителите оценяват партньорите на марката напълно анонимно, отнемайки само 5-10 минути от времето им. Резултатите от миналата година подчертаха минималния напредък в индустрията и необходимостта от по-силно сътрудничество за постигане на по-голямо въздействие. Колкото повече данни се събират с всеки цикъл на проучването, толкова по-стабилен ще бъде резултатът за индустрията и толкова по-добре можем да измерваме и проследяваме промените в нея.

Учтиво молим за Вашата подкрепа при разпространението на проучването във Вашата мрежа от производители. Вашето популяризиране на проучването може значително да подобри обхвата и въздействието на тази инициатива. Вярваме, че участието на Вашата асоциация допълнително ще насърчи други производители да се включат в това важно начинание.

За да улесня процеса на разпространение, прикачих листовка с покана към доставчиците, която можете да използвате, когато се свързвате с тях. Също така съм на разположение да отговоря на всякакви въпроси или да предоставя допълнителна информация.

Благодарим ви, че разгледахте нашата молба и очакваме с нетърпение възможността да работим заедно, за да създадем по-устойчива и етична индустрия.
https://www.theindustrywewant.com/purchasingpractices

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *