Членство

Членството в АБМД е доброволно.
Членовете на Асоциацията са преки, асоциирани и почетни

Услуги за членовете:

Членовете на Асоциацията имат право да ползват с предимство:

  • безплатно и/или на преференциални цени нейните услуги;
  • да участват и/или да инициират организирането и провеждането на мероприятия и дискусии по теми засягащи професионалните им интереси;
  • да получават информация за дейността на АБМД;
  • да посочват при необходимост членуването си в Асоциацията;
  • да бъдат предлагани от нея за участие в работата на различни обществени органи, съвети др.

Преките членове на АБМД, платили годишния си членски внос, имат право да:

  • поставят логото на Асоциацията на сайта си, или върху други документи, наред със собственото си лого;
  • могат да участват лично или чрез представител в Общото събрание на Асоциацията, в управлението й, в изпълнение на програмата;
  • да ползват специалните пакети от услуги, предвидени за тях: минимален, стандартен и разширен, съобразно избрания и заплатен ежегоден членски внос: разширен пакет

Асоциираните членове на Асоциацията са вписаните в нейният Регистър лица, които извършват стопанска, и/или нестопанска дейност – търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел, физически лица.

Преференциални пакет услуги:

Станете член на „Асоциация на българските модни дизайнери“

Попълнете електронната форма. Ние ще се свържем с вас за уточняване на подробностите.