ЗА НАС

Асоциация на Българските Модни Дизайнери е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност насочена най- вече в сверата на модната индустрия. Главна цел на Асоциацията е подпомагане и популяризиране на творчеството на българските дизайнери на облекла, обувки, платове и аксесоари .
Това е доброволна и самоуправляваща се организация.

Нашите цели

 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ“   има следните цели:

 1. Да съдейства за повишаване на авторитета на модните дизайнери  и развитието на тяхната дейност  в страната и чужбина
 2. Да осигурява информираност на обществото относно дейността си и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на целите си чрез заемането на мястото на меродавен фактор в стопанския живот на страната
 3. Да насърчава развитието на образованието и талантите свързани с развитието на модния дизайн с цел проспериране на отрасъла в България
 4. Да работи за обединяването на  български и европейски дизанери и да съдейства за разкриване на нови работни места в България
 5. Да работи за изграждането на професионални и социални връзки между членовете на подобни организации от различни държави
 6. Да работи за повишаване на квалификацията на членовете си по всички възможни и разрешени от закона начини
 7. Да показва насоката, новите технологии и тенденции на своите членове относно областа с цел достигане на полезна информация до голям брой хора
 8. Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;
 9. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на професионалната им дейност, да се грижи за материалните им интереси.
 10. Да разработва и участва в програми за развитие и популяризиране на дейността на членове си с оглед членството на Република България в Европейския съюз.
 11. Да следи за спазване на професионалната етика и лоялна конкуренция.